Inscriere

Formular pentru inscriere la Gradinita English Kinder
Nr Inregistrare ________ din _______
Parent 1 - Father's name / Parinte 1 - Nume tata(Required)
Parent 2 - Mother's name / Parent 2 - Nume mama(Required)
Enrollment form applicant // Aplicant formular inscriere(Required)
Please choose who is filling in this form // Va rugam sa mentionati cine completeaza acest formular
Address / Adresa(Required)
Name of child / Nume copil(Required)
MM slash DD slash YYYY
Please enter the names of brothers and sisters and the name of the school they are currently enrolled in / Va rugăm completati numele fraților și surorilor copilului inscris și numele instituțiilor de invatamant la care sunt arondati (daca este cazul)
Other criteria / criterii departajare
We kindly request the enrollment of our child in Englishkinder / Va solicitam inscrierea copilului nostru in unitatea dvs.

Father details / Detalii tata

Mother details / Detalii mama

Emergency contacts, others than (grandparents, nannies, drivers): / Persoane de contact în caz de urgență, altele decât părinții (bunici, bonă):

Nume 1
Nume 2
Nume 3
What program option do you chose at the enrollment / Optiunea alesa pentru copilul dvs la momentul inscrierii
The undersigned (apllicant parent), I declare that: // Subsemnatul (parinte aplicant), declar urmatoarele:(Required)
Consent / Consimtamant(Required)
Please provide your consent for the following options; the full GDPR policy is public on our website. Please note that refusing consent for some options may cancel your application, due to the impossibility to process your enrollment // Va rugam sa oferiti consimtamantul dvs pt urmatoarele optiuni, conform politicii GDPR publicate pe site-ul institutiei. Mentionam ca refuzul unor acorduri poate duce la anularea inscrierii, prin imposibilitatea de a prelucra inscrierea copilului
Data/Date
_______


Semnaturi/Signatures

Parent 1 __________

Parent 2 __________
07/10/2022 // IP: 18.208.132.74