Înscrieri pentru anul școlar 2023 - 2024

Englishkinder funcționează în regim non-profit, în baza legii educației 1/2011 și a OUG 75/2005 privind asigurarea calității în educație. Grădinița a fost acreditată prin ordinul Ministrului Educaței 3429/2010 și ulterior evaluată periodic conform hotărârilor ARACIP din 2018 si 2023, obținând calificativul ”foarte bine”.

English:

EK works on a non-profit basis under the law on Education 1/2011 and OUG 75/2005 on quality assurance in education. The legal model of operation is recognized by order of minister (3429/2010), judgments, decisions of the local council and other public documents or periodic evaluations (2018, 2023).

Englishkinder promovează un curriculum original și complex, la decizia grădiniței, bazat pe însușirea de cunoștințe din toate domeniile și pe formarea competențelor și capacităților necesare integrării cu succes în învățământul primar de stat și particular. EK imbogățește curriculumul pentru învățământul preșcolar și primar de stat cu elemente din curriculumul american pentru grupa pregătitoare și din curriculumul canadian, oferind o alternativă educațională preșcolară adaptabilă ce funcționează cu succes din 1983. Curriculumul hibrid este dinamic și în permanență readaptat mediului multicultural din Englishkinder, facilitând atât integrarea copiilor de naționalități și culturi diferite cât și însușirea cunoștințelor, capacităților și aptitudinilor comune vârstei preșcolare.

English:

EK promotes an original and complex curriculum based on acquirement of extended area knowledge, on the formation of competences and capacities necessary for the successful integration into both, elementary private and state schools. The EK curriculum is enriched with elements of The American Comprehensive Curriculum of Basic Skills, Grade K and the Canadian Kindergarten Comprehensive Curriculum of Basic Skills. The EK hybrid curriculum provides an adaptive preschool educational alternative that has been successfully working since 1983. The hybrid curriculum is dynamic and permanently re-adjusted to the multicultural environment facilitating both, the integration of children from different cultures and nationalities, age appropriate common knowledge, capacities and skills.

 

Englishkinder este o instituție acreditată pentru 2 grupe de preșcolari (grupă mică/mijlocie și grupa mare) în regim de program prelungit, cu o medie de 12-15 de copii/grupă.

Pentru fiecare grupă există minim un cadru didactic calificat pentru învățământ primar și preșcolar și un ajutor. Englishkinder are patru profesori titulari. Personalul didactic este evaluat constant de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București iar unitatea este supusă evaluărilor periodice ale Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar.

Pentru fiecare din cele două grupe, există posibilitatea frecventării cursurilor în trei variante de program, cu masă inclusă:

Normal (8 – 13) -inclus: mic dejun, gustare ora 11
Mediu (8 – 14) -inclus: mic dejun, gustare ora 11, prânz
Lung (8 – 18) -inclus: mic dejun, gustare ora 11, prânz, gustare ora 16

English:

EK is an educational institution that works full time program – (8.00 – 18.00) with two groups of preschool children (average of 15 children/class): big/medium group and small group.

The groups are provided with 4 qualified preschool and elementary school teachers and a qualified teacher helper. The teachers are constantly monitored by the School Inspectorate of Bucharest. EK is also monitored by the Romanian Agency for Provisioning Quality in the Pre-university Education.

Normal (8 – 13) -includes: breakfast, 11 a.m. snack
Medium (8 – 14) -includes: breakfast, 11 a.m. snack, lunch
Full (8 – 18) -includes: breakfast, 11 a.m. snack, lunch, 4 p.m. snack

Contact us!

Formular contact

Nume // Name(Required)
Email(Required)
YYYY slash MM slash DD